Snímky obce z letadla

 

http://strunkovice.cz/obecni-urad/sprava-dokumentu/category/4772-4772