Složení zastupistelstva

Starosta: Mgr. Zdeněk Filip
Místostarosta: Ing. Luděk Saxl
Zastupitelé: Josef Brynda
  Bc. Blanka Menčíková

Ing. Lucie Vršecká

Jaroslava Nosková

Václava Máchová

 

 

 Zápisy z jednání zastupitelstva obce najdete najdete na:

http://strunkovice.cz/obecni-urad/sprava-dokumentu/category/50-50